Kända artiklar

När man talar om kända artiklar och kända listor som görs så kan man inte nämna dessa utan att säga Forbes och dess "rikaste i världen" lista som görs varje år. Dessa listor visar  på vem och vilka som är mest förmögna för att på det sättet också göra världen medvetna om vilka det är. Det är dock ganska häftigt att ha denna lista och läsa om vilka det är men ofta är det oljemagnater, IT företagsgrundare och kända artister och skådespelare. Man hittar också enskilda privatpersoner i listan.